Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ενηλίκων

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘ. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ. ΜΟΣΧΟΥΔΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ&ΜΗΧ.Η/Υ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ, ΥΠ.ΔΙΔΑΚΤΩΡ Ε.Μ.Π Περίληψη Οι αιτίες που καθιστούν αναγκαία την συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε κάθε εργασιακό χώρο σχετίζονται με τις σημαντικές αλλαγές […]

Ημερομηνία: 19/10/2011 | Κατηγορία: Συνέδρια

Σχολιάστε

Αξιολόγηση Υλικού στο Διαδίκτυο

Κριτήρια Ποιότητας για την Αξιολόγηση Ιστοτόπων στο Διαδίκτυο Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός MSc, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ ΑΙΓΑΛΕΩ, Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π     ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Διαδίκτυο αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή συσσωρευμένης πληροφορίας στον πλανήτη, γεγονός που καθιστά δυνατή την αναζήτηση σε αυτό πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα. Το να καταγράψει κανείς τι μπορεί να παρέχει το […]

Ημερομηνία: 19/10/2011 | Κατηγορία: Συνέδρια

Σχολιάστε

Βιοποικιλότητα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, E-mail: ezogo@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιμο περιβαλλοντικό πλούτο και σπάνια βιοποικιλότητα, η οποία όμως, όπως και οι προστατευόμενες περιοχές (υγρότοποι διεθνούς σημασίας της Συνθήκης Ράμσαρ, εθνικοί δρυμοί κ.ά.), βρίσκονται αντιμέτωπες με τις αδυναμίες του παρελθόντος και τις προκλήσεις […]

Ημερομηνία: 19/10/2011 | Κατηγορία: Συνέδρια

Σχολιάστε

Βιοκαύσιμα

Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και στη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων φανερώνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών (McDermott, 1984, Roth, 1995).

Παρανοήσεις, αδρανής γνώση, λάθη και αντιφάσεις στη λύση ασκήσεων και στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων είναι οι κύριες αιτίες της δυσκολίας αυτής. Οι μαθητές δυσκολεύονται επίσης στη χρήση εξισώσεων, στη συμπλήρωση πινάκων και στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων (Barton, 1998). Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να τονιστεί η σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα δημιουργίας της διδακτικής ενότητας «Βιοκαύσιμα» και η αναγκαιότητα ένταξής της στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, διότι από τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων Χημείας Γυμνασίου το θέμα βιοκαύσιμα δεν καλύπτεται ουσιαστικά.

Ημερομηνία: 19/10/2011 | Κατηγορία: Συνέδρια

Σχολιάστε