Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Βίντεο και υποστηρικτικό Υλικό που σχετίζονται με τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Μηχανολογία, κ.ά..

Στο ακόλουθο κανάλι θα βρείτε διάφορα βίντεο και υποστηρικτικό υλικό που σχετίζονται με τα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Μηχανολογία, κ.ά. Χρήσιμα εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτικούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συνδεθείτε εδώ.

Ημερομηνία: 13/06/2023 | Κατηγορία: Χρήσιμα

Σχολιάστε

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 3270, Τεύχος Β, 17.05.2023 οι Προϋποθέσεις και διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης για συντήρηση και επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης, και στο ΦΕΚ 3171, Τεύχος Β, 15.05.2023 ο Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου, υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, υποχρεώσεων συνεργείων ψηφιακού ταχογράφου – […]

Ημερομηνία: 08/06/2023 | Κατηγορία: Χρήσιμα

Σχολιάστε