Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΠΑ.Λ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ορθολογικός σχεδιασμός και η σύνταξη δυναμικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ) που αφορούν το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) θεωρούνται αντικειμενικά απαραίτητα με βάση τις νέες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η πολιτεία που έχει και την ευθύνη υλοποίησης, οφείλει να λάβει υπόψη της τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων, αλλά και να […]

Ημερομηνία: 15/11/2015 | Κατηγορία: Διάφορα

Σχολιάστε