Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Συγγραφικό Έργο

ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αγγλοελληνικό Λεξικό Μηχανολογίας

Το λεξικό αυτό, αποτέλεσμα μακροχρόνιας και επίπονης προσπάθειας, έχει ως κύριο στόχο να καλύψει το κενό που υπάρχει αναφορικά με την τεχνική ορολογία βιομηχανικών και παραγωγικών μηχανολογικών διαδικασιών, και να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο αναφοράς. Αποτελείται από τα πλέον σπουδαιότερα λήμματα, τα οποία παρουσιάζονται σε πλήρη εννοιολογική ανάλυση, ενώ οι αποδόσεις των όρων είναι κατά το δυνατόν ευρύτερης αποδοχής. Στο δεύτερο μέρος του λεξικού παρατίθεται ερμηνευτικό αγγλοελληνικό και ελληνοαγγλικό γλωσσάρι όρων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ένα ιδιαίτερης σημαντικότητας τμήμα της Μηχανολογίας αποτελεί η μελέτη εγκαταστάσεων θέρμανσης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές των Τ.Ε.Ε. και Ο.Α.Ε.Δ., στους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ., στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι., στους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, μηχανικό, και εκπαιδευτικό.

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Το βιβλίο αυτό έχει κύριο στόχο να καταστήσει τον αναγνώστη (μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή, εκπαιδευτικό), ικανό να κατανοήσει, να εφαρμόσει, να συνθέσει, να αναλύσει, και να αξιολογήσει στο σύνολό τους τις βασικές λειτουργίες του μηχανολογικού σχεδιασμού. Αποτελεί τη συνέχεια του βιβλίου “Μηχανολογικό σχέδιο – Ασκήσεις & Εφαρμογές”. Γραμμένο με απλότητα, ακρίβεια, και σαφήνεια, είναι ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο για επιλεγμένα θέματα στο Μηχανολογικό Σχέδιο.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Οι εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι ένα ιδιαίτερης σημασίας τμήμα της Μηχανολογίας και ένα από τα θεμελιώδη μαθήματα που διδάσκεται ο μαθητής, ο σπουδαστής και ο φοιτητής του κλάδου αυτού στη Δευτεροβάθμια, Μεταδευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερη βαρύτητα κατέχει και η σύνταξη μελετών για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Επαγγελματικών Σχολών ή Σχολών Μαθητείας, στους σπουδαστές των Ι.Ε.Κ, και των Τ.Ε.Ι., στους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο τεχνικό, μηχανικό και εκπαιδευτικό. Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο και απόλυτα κατατοπιστικό οδηγό, που διακρίνεται για τη μεθοδικότητα και την άρτια δομή του. Μάλιστα, το γεγονός πως οι συγγραφείς του συνδυάζουν την ιδιότητα του Μηχανολόγου με αυτή του πεπειραμένου εκπαιδευτικού, συμβάλλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Tο βιβλίο αυτό αποτελεί ένα θεμελιώδες και ιδιαίτερα σημαντικό αντικείμενο διδασκαλίας στους αντίστοιχους τομείς, κατευθύνσεις, ειδικότητες, και σχολές της Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Κατάρτισης. Κύριος στόχος του είναι να καταστήσει τον αναγνώστη (μαθητή, σπουδαστή, φοιτητή, εκπαιδευτικό), ικανό να κατανοήσει, να εφαρμόσει, να συνθέσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει στο σύνολό του τις βασικές λειτουργίες του μηχανολογικού σχεδιασμού. Για το σκοπό αυτό είναι δομημένο με απλότητα, ακρίβεια, και σαφήνεια, γεγονός που το καθιστά ένα ξεχωριστό εγχειρίδιο για Ασκήσεις-Εφαρμογές στο Μηχανολογικό Σχέδιο.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το θέμα του βιβλίου αυτού είναι η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, καθώς και η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων στην πράξη. Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί κεντρικό κοινωνικό ζήτημα πρωταρχικής ανάγκης, καθώς συμβάλει καθοριστικά στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων, στην αυξημένη παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα, και στα υψηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης.

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι νέες τεχνολογίες και τα επικοινωνιακά μέσα εκφράζουν και αντικατοπτρίζουν τη δημιουργικότητα της κοινωνίας στην οποία αναπτύσσονται. Αντικειμενικός στόχος του βιβλίου είναι η τεκμηριωμένη προσέγγιση και ερμηνεία της ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και η μελέτη των επιπτώσεων τους στο σύγχρονο εκπαιδευτικό μοντέλο.

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα δίκτυα, οι τηλεπικοινωνίες, και οι νέες τεχνολογίες εκτείνονται σε όλο το εύρος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δημιουργούν τον Κόσμο της Πληροφορικής. Το βιβλίο αυτό έχει βασικό στόχο να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοήσει, να εφαρμόσει, να συνθέσει, να αναλύσει, και να αξιολογήσει στο σύνολό του όλο το φάσμα των εννοιών που έχουν άμεση σχέση με το σύγχρονο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής Τεχνολογίας. Για το σκοπό αυτόν, είναι δομημένο με απλότητα, ακρίβεια, και σαφήνεια, γεγονός που το κάνει μοναδικό και εντελώς ξεχωριστό ως εισαγωγικό εγχειρίδιο Πληροφορικής.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την Διδακτορική μου Διατριβή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αναλύει όλους εκείνους τους παράγοντες και τα κριτήρια μέσω των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί ένα σύγχρονο μοντέλο βελτίωσης της ολικής ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Καταλήγει δε, σε συγκεκριμένη πρόταση υλοποίησης μοντέλου.

ΕΠΙΣΗΣ:

  • ΤΠΕ και Ποιότητα . Αυτοέκδοση, Αθήνα 2013. ISBN: 978-960-96-0505-2
  •  Ολική διοίκηση και διαχείριση λειτουργίας βαθμολογικών και εξεταστικών κέντρων. Αυτοέκδοση, Αθήνα 2013. ISBN: 978-960-93-5020-4
  • Σύγχρονη Τεχνολογία Ανελκυστήρων Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2014.
  • “ Η Συμβολή του Διευθυντή ως Ηγέτη στη Διαμόρφωση του Σχολικού Κλίματος στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.). Στάσεις και Αντιλήψεις Εκπαιδευτικών και Διευθυντών σε έρευνα Πανελλαδικής κλίμακας. “Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών | NewTech-Pub” – Αθήνα 2021. ISBN: 978-960-578-079-1.
  • Λογισμικά Προσομοίωσης Μηχανοστασίου για την Εκπαίδευση των Ναυτικών & Μηχανολόγων Μηχανικών. Αναλυτική παρουσίαση, εκπαιδευτικά σενάρια, μελέτες περίπτωσης & πρακτικές εφαρμογές με αναλυτικά παραδείγματα.” “Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών | NewTech-Pub” – Αθήνα 2021. ISBN: 978-960-578-085-2.
  • Aπό τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου στον θεσμό του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και του Συμβούλου Εκπαίδευσης. Αποτελεσματικότητα του ρόλου του Σχολικού Συμβούλου στο πλαίσιο της οργανοδιοικητικής δομής της επαγγελματικής εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού μας συστήματος”. “Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών | NewTech-Pub” – Αθήνα 2021. ISBN: 978-960-578-086-9.

Καθώς και περισσότερα από 80 άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια .