Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί το εξ αποστάσεως και ασύγχρονο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση μαθητών / μαθητριών: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές». Το πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει πτυχιούχους, επαγγελματίες και στελέχη στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, οι οποίοι επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με έμφαση στην […]

Ημερομηνία: 03/10/2023 | Κατηγορία: Διάφορα

Σχολιάστε