Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Βιογραφικό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
1984 Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, βαθμός «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (17,8).
1990 Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών, βαθμός «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (7,44).
1996 Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ,
βαθμός «ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ» (8,5).
1999 Πτυχίο “Παιδαγωγικής και Διδακτικής της Τεχνολογίας”,
Τμήμα ΓΕΤΕ, ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ, βαθμός «ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ» (8,9)
2001 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Παραγωγή και Διαχείριση
Ενέργειας”, Ε.Μ.Π., βαθμός «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» (8,2).
2010 Διδάκτορας Μηχανικός Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Θέμα: «Ανάλυση Παραγόντων και Κριτηρίων και Υλοποίηση Μοντέλου Βελτίωσης Ολικής Ποιότητας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση». Βαθμός «Άριστα».

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
“Ο Κόσμος της Πληροφορικής”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος», Τέταρτη Έκδοση – Αθήνα 2004
(διδάσκεται σε Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά ΦΕΚ 188 τ.Β / 3-2-04, ΦΕΚ 502 τ.Β / 10-04-07).
“Μηχανολογικό Σχέδιο – Ασκήσεις και Εφαρμογές”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2000.
“Λεξικό Μηχανολογικών Όρων Βιομηχανικής Παραγωγής”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2001
(διδάσκεται σε Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά ΦΕΚ 246 τ.Β / 24-2-05, ΦΕΚ 1213 τ.Β / 30-06-08).
“Θέματα Μηχανολογικού Σχεδίου”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2002.
“Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική Διαδικασία”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2001
(διδάσκεται σε Πανεπιστήμια. Ενδεικτικά ΦΕΚ 1142 τ.Β / 28-7-04, ΦΕΚ 1295 τ.Β / 13-09-06).
“Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2004.
(διδάσκεται σε Πανεπιστήμια. ΦΕΚ 1331 τ.Β / 03-7-09)
“Εγκαταστάσεις Θέρμανσης”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2003.
“Μελέτες Συστημάτων Κεντρικής Θέρμανσης”
Εκδόσεις «Κλειδάριθμος» – Αθήνα 2007.

Ορισμένα από τα παραπάνω βιβλία έχουν χρησιμοποιηθεί ως βιβλιογραφία σε βιβλία που έχουν γραφεί από συγγραφικές ομάδες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και διδάσκονται στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση.
Επίσης, έχω συγγράψει αρκετές επιστημονικές εργασίες (διπλωματικές κ.ά.).

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1991-1997: Ελεύθερος επαγγελματίας. Τεχνικό γραφείο μελετών. Σύμβουλος επιχειρήσεων. Εργολήπτης.
1996 – σήμερα: Ειδικός συνεργάτης των Εκδόσεων Κλειδάριθμος και του Περιοδικού O.P.C Magazine.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Έχω παρακολουθήσει τα παρακάτω σεμινάρια :
Σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων με τη χρήση Η/Υ. Διάρκεια 600 ώρες. Φορέας ΕΛΚΕΠΑ.
Πληροφορική-Στατιστική και Λήψη Αποφάσεων. Διάρκεια 200 ώρες. Φορέας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ).
Μικροϋπολογιστές και Τοπικά Δίκτυα. Διάρκεια 120 ώρες. Φορέας Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά.
Εφαρμογές της Τεχνολογίας Λογισμικών. Διάρκεια 60 ώρες. Φορέας Centre for Social Innovation,Vienna Austria.
Πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών σε θέματα εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διάρκεια 200 ώρες. Φορείς ΓΓΝΓ και ΕΛΕΤΗΛΕΝ.
Διοίκηση και Χρονικός Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων. Διάρκεια 140 ώρες. Φορέας Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).
Τεχνικές και Μέθοδοι Επιχειρησιακής Έρευνας. Διάρκεια 300 ώρες. Φορέας Ε.Ε.Ε.Ε.
Φυσικό Αέριο. Διάρκεια 120 ώρες. Φορέας Τ.Ε.Ε.
Θέματα Ενέργειας. Διάρκεια 150 ώρες. Φορέας ΠΣΔΜ-Η.
Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και Οργανισμοί. Διάρκεια 120 ώρες. Φορέας Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΚΟΔΕ.
Μετρολογία. Διάρκεια 23 ώρες. Φορέας Τ.Ε.Ε.
Δίκτυο ΙΝΤΕRΝΕΤ. Διάρκεια 20 ώρες. Φορέας Τ.Ε.Ε.
Έλεγχος και παρακολούθηση Περιβάλλοντος. Διάρκεια 50 ώρες. Φορέας Ε.Μ.Π.
Υγεία και Ασφάλεια-Πρόληψη Ατυχημάτων. Διάρκεια 150 ώρες. Φορείς ΕΕΔΕ-ΕΛΙΝΥΑΕ.
Ενεργειακά Συστήματα-Διαχείριση Εξοικονόμηση Ενέργειας. Διάρκεια 80 ώρες. Φορέας ΤΕΙ Πειραιά.
Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ και ΙNTERNET. Διάρκεια 100 ώρες. Φορέας ΕΕΧΙ.
Αρχές Λειτουργίας και Εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Λογισμικού Τύπου MRPII. Διάρκεια 100 ώρες. Φορέας Ε.Μ.Π.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Διδασκαλία της Πληροφορικής στα Σχολεία. Διάρκεια 42 ώρες. Φορέας Π.Ε.Κ Πειραιά.
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Διάρκεια 35 ώρες. Φορείς ΥΠΕΠΘ-Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Διενέργεια Διαγωνισμών Προμήθειας Εξοπλισμού Εργαστηρίων Ενιαίου Λυκείου. Διάρκεια 20 ώρες. Φορέας ΥΠΕΠΘ.
Πληροφορική. Διάρκεια 60 ώρες. Φορέας ΥΠΕΠΘ.
Πρόγραμμα Ε12 Λαέρτης. Πιλοτική Αξιοποίηση Δικτυακής και Υπολογιστικής Υποδομής στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Διάρκεια 32 ώρες. Φορέας ΥΠΕΠΘ.
Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Διάρκεια 48 ώρες. Φορέας ΥΠΕΠΘ. Πιστοποίηση στο ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά.
Επιμόρφωση Στελεχών και Εκπαιδευτικών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Διάρκεια 50 ώρες. Φορείς ΕΜΠ-ΥΠΕΠΘ.
Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Διάρκεια 150 ώρες. Φορέας ΥΠΕΠΘ.
Διαχ

Posted on by Ε. Ζωγόπουλος

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Βιογραφικό