Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Η Δύναμη και τα Χαρακτηριστικά της

Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί την μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων. Είναι διανυσματικό μέγεθος , συμβολίζεται με το F και έχει τα χαρακτηριστικά του διανύσματος, δηλαδή: Σημείο εφαρμογής Διεύθυνση Φορά Μέτρο   Οι δυνάμεις με βάση τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε : Ομοεπίπεδες Ομοευθειακές ή συγγραμικές Συντρέχουσες Ομόφορες Αντίφορες Ίσες Αντίθετες   Κατεύθυνση […]

Ημερομηνία: 19/10/2011 | Κατηγορία: Εκπαιδευτικό Υλικό

Σχολιάστε

Ασκήσεις Μηχανικής

1.Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων: 2.Η συνισταμένη των δυνάμεων F1 = 30N και F2 = 40N είναι Σ = 64,78 Ν. Να βρεθούν η γωνία φ και η διεύθυνση της συνισταμένης.

Ημερομηνία: 19/10/2011 | Κατηγορία: Εκπαιδευτικό Υλικό

Σχολιάστε