Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

Υλοποιήθηκε με κατά γενική ομολογία των συμμετεχόντων συναδέλφων εκπαιδευτικών μεγάλη επιτυχία, το σεμινάριο που αφορούσε το Ευρωπαϊκό Πλαίσο Προσόντων και τα Επαγγελματικά δικαιώματα και επαγγελματικές άδειες αποφοίτων ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Μηχανολογικών Ειδικοτήτων που ρυθμίστηκαν πρόσφατα. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα σεμιναρίων του γραφείου Σχολικών Συμβούλων Γ’ Αθήνας. Περιληπτικά για το κομμάτι που αφορά τις επαγγελματικές άδειες επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε, από την ίδρυση των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ (ΦΕΚ 146Α/2006) τέθηκε το ζήτημα της έκδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάφορες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και οι μηχανολογικές. Για το σκοπό αυτόν έχουν γίνει αρκετές ερωτήσεις προς το Υπουργείο Παιδείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ερωτήσεις από τον συνήγορο του Πολίτη, από την ΟΛΜΕ, από Βουλευτές στη Βουλή των Ελλήνων κ.ά.
Καθοριστική υπήρξε η ΑΠΟΦΑΣΗ του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ ΜΕ ΑΡ.8/06.04.2011 με ΘΕΜΑ: «Αντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ. με ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου, ΤΕΛ και ΤΕΣ και μεταφορά Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των ΤΕΕ Α΄ και Β΄ κύκλου των ΤΕΛ και ΤΕΣ στα ΕΠΑΣ-ΕΠΑΛ».
Στη συνέχεια, κατ εξουσιοδότηση του Ν. 3982/11 δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα Προεδρικά Διατάγματα που ρυθμίζουν την άσκηση των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων:
του υδραυλικού (ΦΕΚ Α’ 197),
του χειριστή μηχανημάτων έργου (ΦΕΚ Α’ 198),
του τεχνικού καύσης υγρών και αερίων καυσίμων (ΦΕΚ Α’ 199),
του τεχνικού βιομηχανικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ Α’ 200),
του τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 3τ.Α΄/ 8-1-2013 το Π.Δ. 1/2013),
καθώς και τα ΦΕΚ 32τ. Β /13 και ΦΕΚ 33/13 που ρυθμίζουν θέματα εντύπων, παραβόλων κλπ των ανωτέρω ΦΕΚ έτσι ώστε να μπορούν να είναι σε ισχύ. Οι νέες βαθμίδες είναι: Τεχνίτης, Αρχιτεχνίτης, Εργοδηγός.

Αρμόδιες για την έκδοση των αδειών που αφορούν άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων είναι οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης του ενδιαφερόμενου ή, αν δεν υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, του τόπου μόνιμης διαμονής του. Οι άδειες που εκδίδονται, αναρτώνται (ΑΔΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112).
Έτσι, οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ Μηχανολογικών ειδικοτήτων πλην του τομέα Οχημάτων και Αμαξωμάτων απευθύνονται για τη βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη (η οποία λαμβάνεται μόνο με το πτυχίο και ορισμένα δικαιολογητικά – δεν απαιτείται προϋπηρεσία) στο Υπουργείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (πρώην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ), στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (του αντίστοιχου Τομέα) στη Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Ως γνωστόν, υπάρχουν 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ). Κάθε Περιφέρεια μπορεί να έχει ΤΟΜΕΙΣ. Η ΑΤΤΙΚΗ έχει 8 ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής).

Για τις σχετικές ειδικότητες που αφορούν Τομείς Οχημάτων-Αμαξωμάτων ισχύει ο Ν. 1575/85 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3185/2003. Για τη βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη, οι απόφοιτοι απευθύνονται στο Υπουργείο ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, στην αντίστοιχη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΤΟΜΕΑ) στη Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.
Για τη βεβαίωση αναγγελίας δεν αρκεί μόνο η κατάθεση του Πτυχίου αλλά απαιτείται και προϋπηρεσία ανάλογα με την άδεια. Για έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας συναφών αδειών όπως πχ Τεχνίτη ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ υπάρχουν αντίστοιχα Π.Δ που προσδιορίζουν τα απαιτούμενα για την άδεια (για το συγκεκριμένο παράδειγμα ΠΔ. 2066/2010, απαιτείται παρακολούθηση ΚΕΚ 200 ωρών).
Επειδή έχω γίνει αποδέκτης παρατηρήσεων σχετικών με τα επαγγελματικά δικαιώματα που προβλέπονται στα νέα Π.Δ (ειδικότητας των Θερμοϋδραυλικών και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης, της ειδικότητας των Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων, ειδικότητας Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών), θα παρακαλούσα και για τις δικές σας επισημάνσεις.
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση που αφορά τα ανωτέρω.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *