Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Βιοκαύσιμα

Έρευνες των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και στη διδασκαλία τεχνολογικών μαθημάτων φανερώνουν ότι οι εκπαιδευόμενοι όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην ουσιαστική κατανόηση βασικών εννοιών (McDermott, 1984, Roth, 1995).

Παρανοήσεις, αδρανής γνώση, λάθη και αντιφάσεις στη λύση ασκήσεων και στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων είναι οι κύριες αιτίες της δυσκολίας αυτής. Οι μαθητές δυσκολεύονται επίσης στη χρήση εξισώσεων, στη συμπλήρωση πινάκων και στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων (Barton, 1998). Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να τονιστεί η σπουδαιότητα και τη χρησιμότητα δημιουργίας της διδακτικής ενότητας «Βιοκαύσιμα» και η αναγκαιότητα ένταξής της στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, διότι από τη μελέτη των σχολικών εγχειριδίων Χημείας Γυμνασίου το θέμα βιοκαύσιμα δεν καλύπτεται ουσιαστικά.

Ημερομηνία: 19/10/2011 | Κατηγορία: Συνέδρια

Σχολιάστε