Ιστότοπος Εκπαιδευτικών Μηχανικών

Ασκήσεις Μηχανικής

1.Να βρεθεί η συνισταμένη των δυνάμεων:

Ασκήσεις μηχανικής 2

2.Η συνισταμένη των δυνάμεων F= 30N και F= 40N είναι Σ = 64,78 Ν. Να βρεθούν η γωνία φ και η διεύθυνση της συνισταμένης.

Ασκήσεις μηχανικής 1

Comments are closed.